Bedriftsavtale - kjøp av støvmasker og åndedrettsvern fra Sfactor.

Skjemaet er utarbeidet for bedrifter som ønsker å inngå en fast månedsavtale med Ezzenza AS om kjøp av støvmasker - åndedrettsvern fra Sfactor - noe som gir kunden leveringsgaranti med faste leveranser hver måned. Avtalen består av flere valg - 3, 6, 12, 24 eller 36 måneders abonnement. (bindingstid min. 3 måneder)
  • Prisene oppgis på hver enkelt produktside. Rabatterte priser er allerede lagt inn i nettbutikken i henhold til kjøpsvolum. I tillegg legger vi til en ekstra (%) prosentrabatt for abonnementsavtaler.
  • Velger du å kjøpe mer enn 2000 masker og opptil 10.000+ pr måned vil Ezzenza AS ved kontraktinngåelse legge inn et ekstra godt tilbud iht valgte volum. Tilbudet gjelder for hele den inngåtte avtaleperioden for avtaler som inngås pr 31. mai 2021. Det er våre oppgitte priser pr produktside som gjelder for inngåelse ved abonnementsavtalen.
  • Velg type abonnement. Bindingstiden er minimum 3 måneder. Avtalen kan sies opp med 4 ukers varsel. Faktura forfaller til betaling så snart Sfactor opplyser om leveringsdato, normalt ca. 1 uke. Ingen masker sendes ut før innbetaling er registrert på Ezzenzas bankkonto. Sfactor sender maskene direkte til kunden i hele landet. Inngåelse AV FAST MÅNEDSAVTALE MED LEVERINGSGARANTI reduserer risikoen for stopp i produksjonen - og trygghet for de ansattes helse. Etter innsendt skjema (denne) og signert kontrakt returnert pr e-post), vil Ezzenza AS formidle din bestilling direkte til Sfactor/ distributøren for håndtering av bestillingen. Din bedrift gis prioritet i produksjonskøen. Ezzenza AS er godkjent forhandler hos Sfactor/ Distributør for salg av Sfactors åndedrettsmasker i (FFP1-kommer senere) - FFP2 (oppstart produksjon sannsynligvis mars/ april'21) og FFP3 maskene med ventil kan bestilles i dag for rask utsendelse.
  • Dersom dere ønsker å inngå en avtale ved kjøp av flere masketyper (FFP2 eller FFP3, med eller uten ventil) og ulike intervaller (300 stk - 5000 stk - 10000+ stk) i henhold til bedriftens behov, hver 3, 6, 12, 24 eller 36 måneder - fyll ut skjemaet etter beste evne - og legg til egen tekst, som beskriver hva som ønskes. I abm. avtalen vi oversender, setter vi opp de ulike ønskene i et oversiktlig format. Bestillingen bekreftes av kunden før innsendelse til Sfactor/distributør.
  • Oppgi omtrentlig hvor mange munnbind bedriften planlegger å kjøpe inn pr år.
  • Meld inn til oss om leveransen virkelig haster, eller din bedrift ikke trenger masker før om en måned eller tre. For de som haster vil Ezzenza AS iverksette raske tiltak for oversendelse av kontrakt, sende kunden faktura basert på innkommet bestilling og oversende bestillingen til Sfactor/ distributør for umiddelbar håndtering. Varer sendes ut etter registrert innbetaling til Ezzenza AS.
  • Skriv i feltet under...
  • Takk for at din bedrift ønsker å inngå en fast avtale med Ezzenza. En kortfattet kontrakt/ abm.avtale (generelle betingelser - bindingstid - faktura (EHF) oppsett/ pristilbud med mer) oversendes pr e-post i løpet av kort tid. Ta kontakt pr e-post (helst bruk vårt kontaktskjema under kundeservice) eller telefon: 456 00 115 hvis du har spørsmål.
  • Skriv under...