Hvilke bransjer bruker støvmasker (munnbind) i FFP2 og FFP3.

Brukere av støvmasker - munnbind FFP2 og FFP3., Brukere av støvmasker – munnbind FFP2 og FFP3.
Brukere av munnbind FFP2 og FFP3.

Munnbind versus støvmaske i FFP2 eller FFP3.

Det skilles mellom tøymunnbind eller medisinske munnbind. Såkalt normale munnbind (tøymunnbind) brukes av befolkningen generelt. Enkle munnbind egner seg kun i de tilfeller hvor omgivelsene bør beskyttes mot dråpesmitte. Du beskytter andre, ikke nødvendigvis deg selv. Med enkle munnbind menes tøymunnbind. Det er ikke anbefalt at disse brukes i helsetjenesten. Enkle munnbind omfattes ikke av et nasjonalt regelverk, da det ikke imøtekommer kravene om: filtreringsgrad, pusteevne eller sprutbestandighet.

Munnbind i FFP2 eller FFP3 brukes i stor grad som en felles betegnelse av mange i Norge. I disse tilfellene refereres det hovedsaklig til: filtrerende støvmasker (halvmasker) – ansiktsmaske – åndedrettsvern eller respirator?

Ny studie: Maske mykje tryggare enn munnbind

Artikkelen fra NRK Vestfold og Telemark publisert 7.12.2021 – Fagpersonar krev no eit påbod om bruk av slike masker i Noreg. Les mere om studien her artikkelen

NYHET 6. DESEMBER 2021. FFP2 støvmaskene er sertifisert og CE godkjent av RISE 3.12.2021  – se eget sertifiseringsvedlegg. FFP2 masker med og uten ventil er og blir fortløpende produsert på fabrikken i Tønsberg og er klar for utsendelse direkte til kundene. Bestill i dag for rask utsendelse.

Kirurgisk (medisinske) munnbind versus FFP2 eller FFP3 støvmaske.

Medisinske munnbind og kirurgiske munnbind.
For å imøtekomme kravene til norsk/europeisk standard for medical face masks er det følgende standard som gjelder. NS-EN 14683:2019+AC:2019 – Medisinske ansiktsmasker – Krav og prøvingsmetoder.

Disse munnbindende deles inn i ulike kategorier. 

Type | er medisinsk og filtrerer minst 95%. Brukes ikke av helsepersonell, men primært av pasienter.
Type | brukes for å unngå spredning av infeksjon – eller rettere sagt, redusere risiko for spredning.

Type || er kirurgisk munnbind til bruk av helsevesenet – og brukes i medisinske og kirurgiske miljøer. Filtrerer minst 98%.

Type ||R – samme krav som type || – men er i tillegg sprutbestandig.

Kirurgisk munnbind faller inn under kategorien: medisinsk utstyr, produseres for engangsbruk – og brukes primært i helsetjenesten. CE-merking og bruksanvisning. Munnbindende skal være korrekt CE-merket og imøtekomme kravene spesifisert i henhold tl norsk/ Europeisk standard. Alle bokser (enkeltforpakninger) skal ha norsk bruksanvisning.

For de aktører som i dag benytter kirurgisk munnbind, er det viktig å vite at støvmasker – respirator beskytter like godt mot spredning av dråper fra brukerens luftveier. FFP3 masken med ventil kan derfor anvendes ved aseptiske prosedyrer (sterilisert/ mikrobefritt område, f.eks på en operasjonssal), hvor målet er å hindre at infeksjoner oppstår.

Sertifiseringen av Sfactors FFP2 og FFP3 støvmasker – åndedrettsvern.

Sfactor sine FFP masker – åndedrettsvern har gjennomgått den tøffeste testingen som finnes for sikkerhetsprodukter. FFP maskene ble sertifisert i 2021 av RISE instituttet i Sverige. Testene viser at maskenes fasong er optimale i forhold til tetthet , filtreringsevne og aerosoler. Norsk industri, helsesektoren, byggebransjen mv, kan trygt bruke Sfactors 99% klinisk rene FFP2 og FFP3 støvmasker. Les mer om sertifiseringsprosessen på våre undersider.

Hvilke norske aktører og bransjer bruker FFP2 og FFP3 masker.

FFP står for filtering facepiece mask på engelsk (filtrerende ansiktsmaske). På norsk benyttes FFP støvmaske (filtrerende halvmaske) ansiktsmaske, åndedrettsvern eller respirator som benyttes i helsesektoren.

Brukere av støvmasker - munnbind FFP2 og FFP3., Brukere av støvmasker – munnbind FFP2 og FFP3.
Brukere av munnbind FFP2 og FFP3.

Helsesektoren.

Helsesektoren består primært av: Statlig organer, kommunale tjenester, våre store sykehus, sykehjem, helsehus, omsorgsboliger, helseklinikker, det lokale legekontoret, private sykehus- og klinikker med fler. Det er særlig støvmasken FFP2 med ventil som helsesektoren i størst grad normalt sett vil benytte, men også FFP3 med ventil i en del tilfeller hvor det kreves optimal beskyttelse.

FFP2 støvmasken brukes som beskyttelse på forskjellige områder som glassindustrien, støperi, bygg, farmasøytisk industri og jordbruk. Det stopper effektivt kjemikalier i pulverform. Denne masken kan også tjene som beskyttelse mot luftveisvirus som influensa, COVID 19 eller alvorlig akutt respiratorisk syndrom assosiert med coronavirus (SARS), samt mot bakteriene i lungepest og tuberkulose. Den tilsvarer N95 masken.

FFP2 og (FFP3-kommer i 2022) masker med eller uten ventil kan bestilles hos Ezzenza. Din bedrift gis prioritet i produksjonskøen hos Sfactor ved inngåelse av fast avtale.

Norsk industri.

Norsk industri omfattes blant annet av følgende aktører: nærings- og legemiddelindustrien, jern og metall, lager, verksted, produksjonshaller, havbruksnæringen, smelteverk, fiskeindustrien, skip og verkstedindustri, gjenvinning, maritime, petroleums, olje- og gass relaterte produksjonssteder, renseri og vask, trevare og treforedling, papirmasse industrien, elektro og energi, grafisk produksjon, tekno bedrifter, maskiner og utstyr, maritim sektor m. fler. Det er FFP3 masken med ventil som mest sannsynlig blir det foretrukne valget for mange av de nevnte aktørene innenfor nevnte genre, da FFP3 maskene beskytter mot veldig fine partikler, asbest og keramikk, blant annet.

Denne typen maske filtrerer også giftige, kreftfremkallende og radioaktive partikler. Åndedrettsvern i beskyttelsesklasse FFP3 brukes i arbeidsmiljøer som overtreder AGW med tretti ganger de industrispesifikke verdiene. De blir ofte brukt i kjemiindustrien.

Håndverk, byggebransjen og lignende yrker.

Yrkesprofesjonelle håndverkere: byggherrer, malere, gartnere, murere, snekkere, elektrikere, rørleggere, graving, vann og kloakk, tømrere, tapetsere, gravere, og lignende type bransjer er høyaktuelle brukere av FFP3 masken med ventil – som nå produseres, er på lager, og for salg hos Ezzenza AS. Noen vil muligens foretrekke FFP2 støvmasken med eller uten ventil. Dette er opp til hver enkelt, hva som foretrekkes, behovet, eller hvilke lovpålagte krav som gjelder innenfor hver enkelt bransje.

Brukere av støvmasker - munnbind FFP2 og FFP3., Brukere av støvmasker – munnbind FFP2 og FFP3.
Brukere av munnbind FFP2 og FFP3.

Kommuner i Norge: kommunale etater er pålagt å følge regelverk og sentrale og nasjonale forskrifter ifm Covid-19 pandemien.

Landbruk/ jordbruk: Aktører innen landbruket vil primært bruke FFP2 støvmaskene. Innenfor landbruket eksponeres bønder og andre for ulike typer finstøv, støv, damp, skadelige gasser, partikler, kjemikalier og annet i forbindelse med sitt daglige arbeid. Det er derfor viktig å finne ut hvilken FFP maske som best egner seg for det aktuelle arbeidet som skal utføres – og hvilke krav og forskrifter som gjelder i forhold til hvilke type kjemikalier brukeren blir eksponert for. Uansett, så vil FFP2 eller FFP3 støvmasken dekke behovet for mange i denne bransjen.


Øvrige grupper: Videre kan f. eks nevnes: Norske fengsler, ulike verksteder, lagerlokaler med produksjon, bilverksteder, renholdsarbeidere og mange flere, som på ulike måter blir eksponert mot finstøv, aerosoler, mv – og som er pålagt å bruke CE-merket og sertifiserte åndedrettsmasker på arbeid vil trenge FFP1 – 2 eller 3 masker for å utføre arbeide i henhold til norsk lovgivning og regelverk. Èn-til-èn kontakt med pasienter. Det er mange yrkesprofesjonelle, så som: psykologer, logopeder, fysioterapeuter mv, som må forholde seg til smittevernreglene på daglig basis, da de har nærkontakt med sine pasienter.

Les Covid-19 forskriften på lovdata, og sjekk om din yrkesgruppe omfattes av regelverket for å kunne utføre ditt arbeid under pandemien – og hvilke krav som gjelder.

Les mer om FFP2-3 maskens filtreringsegenskaper her – og du vil finne ut hvilken masketype som dekker dine ansattes behov.

Gå tilbake til vår hovedside for å bestille støvmasker. KLIKK HER.