ISO Standard og sikkerhetskategorier.

ISO står for den “DEN INTERNASJONALE STANDARDISERINGSORGANISAJONEN”. Klassifisering av ISO standard og sikkerhetskategorier på arbeidstøy og diverse verneutstyr (PPE) trygger deg som profesjonell yrkesutøver. Med ISO merket arbeidstøy, sko og støvler kan du/ dine medarbeidere utføre sine arbeidsoppgaver på en trygg og sikker måte.

ISO organisasjonen har utviklet standarder innen de fleste sektorer siden 1947. ISO er en uavhengig organisasjon, med hovedsete i Sveits – og har i dag 162 medlemmer. De både utvikler og publiserer internasjonale standarder. Norge er svært delaktig i ISO og er medlem av ISO ved «Standard Norge» som er en privat medlemsorganisasjon.

Ingen bedrift eller organisasjon kan være ISO medlem – kun land. Norge har ved sitt ISO medlemskap selv ansvar for ulike standardiseringsområder. ISO 9001 (kvalitetsstyringssystem) er den type sertifisering som er mest anerkjent i alle land og mere enn 1 million bedrifter i verden har fått utstedt ISO 9001 sertifikatet. Det er, mao, en omfattende og krevende prosess å bli ISO sertifisert. 

Hva er en ISO standard?

Internasjonale standarder sørger for at ting fungerer. De gir detaljerte spesifikasjoner for hvordan produkter, tjenester og systemer skal fungere for å sikre god kvalitet, sikkerhet og effektivitet. Dette er med på å tilrettelegge/ forenkle prosessene ved internasjonal handel.  Bedriftene som blir sertifisert må gjennom en lengre prosess, samt vise til, at produkter produseres ved bruk av gode kvalitets- og styringssystemer i alle ledd ved bedriften.

ISO sertifikatet betyr at du som forbruker og kunde kan være trygg på at det produktet som anskaffes har god kvalitet – og at produktet du anskaffer deg er tilvirket i henhold til en godkjent standard. Medlemskapet i Standard Norge er åpent for: bedrifter, organisasjoner, myndigheter og andre. Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver innenfor alle genre – unntatt elektronikkbransjen.

Innenfor bygg, anlegg, industri, håndverksbransjen og andre hvor Ezzenza tilbyr varer er stort sett alle produkter ISO verifisert. Dette gir deg som forbruker god sikkerhet og trygghet på at samtlige produkter er produsert i henhold til gjeldene standarder, forskrifter og regelverk.

Innenfor bransjen: arbeidsklær, varsel og synlighetstøy samt vernesko/sandaler og støvler, er det følgende ISO standarder som er mest aktuelle. 

EN ISO – Varselplagg og synlighetstøy

EN ISO 20471 – Arbeidsklær med høy synlighet
EN 471 (gammel betegnelse) – Arbeidsklær med høy synlighet – Verneklær med god synlighet – High Visibility Clothing
EN 342 – Arbeidsklær med beskyttelse mot kulde
EN 343 – Arbeidsklær med beskyttelse mot regn

EN 1149: 2006 – Vernetøy – Elektrostatiske egenskaper  – Protective clothing – Electrostatic properties

EN ISO 11611:2015 – Vernetøy til bruk ved sveising og beslektede prosesser – Protective clothing for use in welding and allied processes

EN ISO 11612:2008 – Bekledning for beskyttelse mot varme og ild – Protective clothing – Clothing to protect against heat and flame

EN 13034 – Vernetøy mot flytende kjemikalier – Protective clothing against liquid chemicals

IEC 61482-2:2018 – Live working – Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc. 

Vernesko og støvler:

EN ISO 20345 – Vernefottøy – Personal Protective Equipment – Safety footwear
EN ISO 20347 – Fottøy for arbeid uten tåvernhette – Personal Protective Equipment – Occupational footwear. 

Beskyttelseskategori / klassifisering

Alle som kjøper vernesko har behov for ulik beskyttelse i forhold til det arbeidet som skal utføres. Elektrikere, f, eks, har behov for sko med ESD beskyttelse. Verneskoen Megrez fra COFRA faller for eksempel i følgende kategori: S1P – ESD – SRC (Sklisikker) – hvor S1 betyr: at verneskoen har støtdemping i hælen, lukket hel og er antistatisk, S1P + (P) spikertrampbeskyttelse.

Tåvernhetten er testet for opptil 200 Joule.

Klassifisering av vernefottøy – deles inn i 5 kategorier

Klasse 1 – Made from leather & other materials, cannot be all rubber/polmeric

SB – Grunnkrav – 200 JOULE

S1 – SB  (Tåvernehette – 200 Joule) – at verneskoen har (E) støtdemping i hælen, lukket hæl og er (A) antistatisk
S1P  –     (Tåvernehette – 200 Joule) at verneskoen har (E) støtdemping i hælen, lukket hæl, (A) antistatisk + (P = ) spikertrampbeskyttelse
S2    –     (Tåvernehette – 200 Joule) at verneskoen har (E) støtdemping i hælen, lukket hæl, (A) antistatisk + vann/fuktavstøtende
S3    –     (Tåvernehette – 200 Joule) at verneskoen har (E) støtdemping i hælen, lukket hel, (A) antistatisk + vann/fuktavstøtende + spikertrampbeskyttelse + sklisikker såle

Klasse 2 – Made from all rubber or all polymeric

SB   –  GRUNNKRAV – 200 JOULE
S4    –  SB – (Tåvernehette (200 Joule), antistatisk og (E) støtdemping i hælen (energiabsorberende hæl)
S5    –  (Tåvernehette – 200 Joule), antistatisk og (E) støtdemping i hælen (energiabsorberende hæl) + (P =) spikertrampsåle + mønstret yttersåle

Ezzenza tilbyr sko/ støvler som primært faller inn under S1- S3 – Gummistøvel – Vernefottøy modell Thermic faller inn under S5.

VERNEFOTTØY SOM ER BLITT GODKJENT ETTER 2007 SKAL MØTE FØLGENDE KRAV:

SRA – Sklisikker såle på keramiske fliser
SRB – Sklisikker såle på stålgulv
SRC – både SRA og SRB

S7S = Sklisikkerhet på keramiske fliser med NaLS

Andre benevnelser som går igjen i det vernefottøy EZZENZA tilbyr, er som følger:
CI = COLD INSULATION – BESKYTTELSE MOT KULDE – (Standard opp til -17 grader )
HI = HEAT INSULATION – BESKYTTELSE MOT VARME – (Testet for opp til ca. -150°C grader)
HRO = HEAT RESISTANCE OUTSOLE – VARMEBESTANDIG YTTERSÅLE
WR = WATER RESISTANT – HELE VERNESKOEN ER VANNTETT
WRU = WATER RESISTANT UPPER – DEN ØVRE DELEN AV SKOEN ER VANNMOTSTANDSDYKTIG

WPA = Vanninntrengning og absorpsjon

PS = Punkteringsbestandig yttersåle (ikke metallinnlegg, 3,0 mm spikertest)

ESD – vernesko (elektrostatisk avledet) avleder trygt den statiske elektrisiteten som samles på kroppen. ESD forebygger effektivt forstyrrelser og skader på elektronisk utstyr

PU – polyurethane – En type gummi på yttersålen

TPU – Termoplastisk polyurethane – egenskaper: elastisk, pustende, resistent mot olje, fett og slitasje.

På Hultafors Group siden kan du lese mer om ISO standarder – klikk her.