Norskprodusert
FFP-støvmasker – åndedrettsvern – respirator

Nyhet

Norskprodusert støvmaske i FFP2 og FFP3.

Støvmaske – åndedrettsvern i FFP2 og FFP3 kan bestilles hos Ezzenza AS.

SERTIFISERING AV FFP MASKER – HVEM ER BRUKERE – INNGÅ FAST AVTALE.