CE godkjent i 2021 FFP2 Støvmaske – åndedrettsvern – respirator eller ansiktsmaske.

Denne store nyheten fra Sfactor i Tønsberg anses som et nytt og spennende industrieventyr i Norge.

Sfactors leder Geir Smeby sier: Våre åndedrettsvern er av høyeste kvalitet og er et 100% Norsk produkt. Sfactor AS produserer åndedrettsvern av ypperste kvalitet. Gjennom dette er vi med på å sikre Norges beredskap på et veldig viktig område!

Nå kan din bedrift anskaffe 100% norskproduserte CE godkjente FFP2 støvmasker. Sfactor tilbyr masker som er 99% klinisk rene – og som produseres i et klinisk rent miljø på fabrikken i Tønsberg. Alle deler av masken: FFP1, FFP2 og FFP3, er produsert av norske aktører i Tønsberg, Horten og Oslo. Sfactor har FFP2 masker med eller uten ventil på lager for rask levering. FFP2 produseres fortløpende på Tønsberg fabrikken.

Bestill fra Ezzenza AS i dag, direkte i nettbutikken – eller inngå bedriftsavtale som gir din bedrift månedlig leveringsgaranti. Klikk her som åpner avtalesiden i en ny fane.

Norskprodusert støvmaske i FFP2 og FFP3. Klassifisering av FFP1-2 og 3 masker.

FFP står for filtering facepiece (particulate) mask på engelsk (filtrerende ansiktsmaske). På norsk benyttes begrepene FFP støvmaske (filtrerende halvmaske) ansiktsmaske, åndedrettsvern eller respirator, sistnevnte benyttes som et kjent begrep i helsesektoren. Filtrerende støvmasker (halvmasker) består av tre (3) klassifiseringer. FFP1 – FFP2 og FFP3. Under kan du lese om de ulike bruksområdene.

FFP1 masker: Sfactor skriver på sine sider – Den benyttes ofte som støvmaske (for eksempel ved gjør-det-selv-arbeider – bygging eller vasking.). Støv kan forårsake lungesykdommer, som for eksempel silikose, antrakose, asbestose og siderose (særlig støv fra kull, silica, jernmalm, zink, aluminum eller til og med sement). Under Covid-19 anbefaler vi masker uten ventil ved store ansamlinger og kollektivtrafikk.

Oppstart av produksjon av FFP1 maskene blir oppgitt på disse sidene så snart datoen er fastsatt av Sfactor.

FFP2 masker: Filtrerer minst 94%. Innadvendt lekkasje, mindre enn 8%. Sfactor skriver på sine sider: Denne masken brukes som beskyttelse på forskjellige områder som glassindustrien, støperi, bygg, farmasøytisk industri og jordbruk. Masken stanser pulverkjemikalier effektivt. Kan også beskytte mot respiratriske virus som fugleinfluensa eller alvorlig sykdom knyttet til coronavirus, (SARS) så vel som mot lungepestbakterier og tuberkulose. Den tilsvarer N95-masken.

FFP3 masker: Støvmaske – åndedrettsvern i FFP3 er det mange aktører som benytter i daglig drift. Filtrerer minst 99%. Innadvendt lekkasje, mindre enn 2%. FFP3-masken er den mest filtrerende av Sfactors FFP-masker. Beskytter mot fine partikler, solide aerosoler, giftige væsker, og virus. Primært brukes FFP3 maskene av ulike aktører innenfor norsk industri, kjemiindustrien, helsesektoren, byggebransjen med fler. Kommer for salg i 2022.

Hvem er typiske brukere av støvmasker – munnbind i FFP2 eller FFP3 – åpne ny fane og les mer her.

Kirurgisk (medisinske) munnbind versus FFP2 eller FFP3 støvmaske.

Medisinske munnbind og kirurgiske munnbind.
Munnbindende deles inn i ulike kategorier. 

Type | er medisinsk og filtrerer minst 95%. Brukes ikke av helsepersonell, men primært av pasienter.
Type | brukes for å unngå spredning av infeksjon – eller rettere sagt, redusere risiko for spredning.

Type || er kirurgisk munnbind til bruk av helsevesenet – og brukes i medisinske og kirurgiske miljøer. Filtrerer minst 98%.

Type ||R – samme krav som type || – men er i tillegg sprutbestandig.

For å imøtekomme kravene til norsk/europeisk standard for medical face masks er det følgende standard som gjelder. NS-EN 14683:2019+AC:2019 – Medisinske ansiktsmasker – Krav og prøvingsmetoder.

Kirurgisk munnbind faller inn under kategorien: medisinsk utstyr, produseres for engangsbruk – og brukes primært i helsetjenesten. CE-merking og bruksanvisning. Munnbindende skal være korrekt CE-merket og imøtekomme kravene spesifisert i henhold tl norsk/ Europeisk standard. Alle bokser (enkeltforpakninger) skal ha norsk bruksanvisning.

For de aktører som i dag benytter kirurgisk munnbind, er det viktig å vite at støvmasker – respirator beskytter like godt mot spredning av dråper fra brukerens luftveier. FFP3 masken med ventil kan derfor anvendes ved aseptiske prosedyrer (sterilisert/ mikrobefritt område, f.eks på en operasjonssal), hvor målet er å hindre at infeksjoner oppstår.

Alle Sfactors produkter er sertifisert etter Standard EN149:2001 + A1:2009 – Åndedrettsvern — Filtrerende halvmasker til beskyttelse mot partikler — Krav, prøving, merking.

Munnbind.

Det skilles mellom tøymunnbind eller medisinske munnbind. Såkalt normale munnbind (tøymunnbind) brukes av befolkningen generelt. Enkle munnbind egner seg kun i de tilfeller hvor omgivelsene bør beskyttes mot dråpesmitte. Du beskytter andre, ikke nødvendigvis deg selv. Med enkle munnbind menes tøymunnbind. Det er ikke anbefalt at disse brukes i helsetjenesten. Enkle munnbind omfattes ikke av et nasjonalt regelverk, da det ikke imøtekommer kravene om: filtreringsgrad, pusteevne eller sprutbestandighet.

Hvorfor produsere FFP3 støvmaske i Norge?

Sfactor produserer FFP3 støvmaske fordi:

* Manko på godkjente støvmasker og åndedrettsvern før pandemien.
* Manko på melt blown fabric/duken åndedrettsvern er laget av (høy kvalitet).
*Åndedrettsvern av dårlig kvalitet florerer i markedet.
*Stor etterspørsel fra industri og håndverk av godkjente åndedrettsvern
*Covid-19 situasjonen.

Om Sfactors støvmasker og åndedrettsvern.

Vil du lese litt mer om produksjonslinjen, hvor mye som skal produseres kan du besøke denne siden. KLIKK HER:

Når skal en støvmaske eller åndedrettsvern brukes?

Dersom det er ulike former for risiki forbundet med det arbeidet som skal utføres, altså, hvor arbeidstakeren kan bli eksponert for luftbåren smitte, mye støv eller f. eks forurenset atmosfære, og det er fare for liv eller helse må støvmasker – åndedrettsvern benyttes.  Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for at riktig type maske benyttes i henhold til hvilke type arbeid som skal utføres.

Om Sfactor i Tønsberg.

Sfactor startet med produksjon av FFP masker i kjølevannet av COVID-19 pandemien. Behovet for tilgang til 99% klinisk rene masker er veldig stort i Norge om dagen ifølge Sfactor. Det er manko og tomt på lager hos mange utenlandske produsenter og forhandlere i Norge pr februar 2021. På fabrikken i Tønsberg produseres det derimot for fullt – og Ezzenza AS står klar til å motta både bestillinger og inngå bedriftsavtaler som gir leveringsgaranti for bedrifter med behov for FFP masker.

Sfactor AS starter med en helautomatisk produksjonslinje med en kapasitet på 12 millioner støvmasker – åndedrettsvern pr år. Det er nå bestilt en ekstra produksjonslinje, så kapasitet fra 2021 blir på omtrentlig 24 millioner åndedrettsvern.

Sfactor har sertifikater på at alt som brukes i produksjonen er rent. Les mer om sertifisering på andre undersider.

Har din bedrift behov for FFP3 støvmaske ifm produksjon?

Regelverk og forskrifter som du finner under ulike nettsider på offisielle norske nettsider anbefaler/ beskriver hvilke av de ulike klassifiseringene FFP1, FFP2 og FFP3 som kan eller bør benyttes til ulike arbeidsoperasjoner hvor arbeidstaker blir/kan bli eksponert for luftbåren smitte – og ulike typer forurensning/ støv på arbeidsplassen

Norske bedrifter må selv vurdere – og er ansvarlig for å sørge for at de ansatte har verneutstyr og eventuelt FFP støvmasker som imøtekommer dagens krav til sikkerhet og trygghet på arbeid. Norsk industri, håndverk og byggebransjen, helsesektoren, landbruket, kommuner, med fler, har stort behov for FFP masker i sin daglige drift. For at arbeidstakere skal kunne utføre pålagte arbeidsoppgaver beskriver norske lover, forskrifter, retningslinjer, mv. hvordan arbeidsgiver må/ bør forholde seg, til enhver tid, gjeldene regelverk.

INNGÅ BEDRIFTSAVTALE OM KJØP AV FFP STØVMASKE.

Unngå stopp i produksjonen – en fast avtale gir forutsigbarhet.

Norskprodusert FFP3 støvmaske.

KLIKK HER for å fylle ut avtaleskjemaet som gir din bedrift leveringsgaranti om faste forsendelser månedlig. Bonus: alle avtaler inngått før 31.mai 2022 får en ekstra bonus for tidlig inngått avtale og som gjelder for hele avtaleperioden kunden har inngått avtale om.

Bestill støvmaske i FFP2 eller FFP3 hos Ezzenza i dag.

Ezzenza AS er godkjent forhandler – du finner oss på Sfactors side her.

MasketypeProdusentTilgjengelig for bestillingBestill her – klikk på hver enkelt lenke
FFP3 masker med ventilSfactorkan bestilles i første halvår 2022 – er i godkjenningsprosessKlikk her
FFP3 masker uten ventilSfactorkan bestilles i første halvår 2022 – er i godkjenningsprosess Klikk her
FFP2 masker med ventilSfactorKan bestilles nå. Bestilling blir lagt i produksjonskøen – mulig noe leveringstidKlikk her
FFP2 masker uten ventilSfactorKan bestilles nå. Bestilling blir lagt i produksjonskøen – mulig noe leveringstid Klikk her
FFP1 masker med ventilSfactorKommer i 2022 – er i prosessDato for produksjonsoppstart kommer senere
FFP1 masker uten ventilSfactorKommer i 2022 – er i prosessDato for produksjonsoppstart kommer senere
Ezzenza AS er klar til å motta din første bestilling. Ta kontakt via vårt kontaktskjema under kundeservice hvis du har spørsmål relatert til bestilling av FFP2-3 masker eller inngåelse av bedriftsavtale med leveringsgaranti. Registrer deg som bedriftskunde hos Ezzenza AS.
Leseverdige eksterne artikler/ faktakilder, videor og annen nyttig informasjon om smittevern og åndedrettsmasker finner du under.

Ny studie: Maske mykje tryggare enn munnbind

Artikkelen fra NRK Vestfold og Telemark publisert 7.12.2021 – Fagpersonar krev no eit påbod om bruk av slike masker i Noreg. Les mere om studien her artikkelen

Lenker som gir arbeidsgivere god informasjon og innsikt om bruken av åndedrettsvern finner du under.

Her kan du lese en artikkel om Sfactor fra Det Norske Bransjemagasinet fra 1. feb 2021. KLIKK HER

Se en video om Sfactor fra NRK Vestfold/ Telemark. KLIKK HER:

Fra FHI finner du under denne lenken en temaside om Koronaviruset: nyheter, oppdaterte tall, råd og veiledning.

Fra FHI – Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én-kontaktKLIKK HER.

Lovdata – forskrifter og lover om bruk av åndedrettsvern. KLIKK HER

Besøk Sfactors nettside – KLIKK HER.

Facebook – Følg Sfactor på Facebook. KLIKK HER.

Vi har noen få FFP3 støvmasker med ventil på vårt lager for salg – klikk her.